Võnnu Lasteaed avati 03.03.1975.a Võnnu sovhoosi lasteaiana. Tööd alustas 2 ööpäevaringset rühma. Lasteaia esimeseks juhatajaks ja hingeks oli proua Karin Kaskman. Tema ettevõtlikkuse ja energilisuse toel sai 1982.a lasteaed juurdeehitistena saal-võimla ja 4 rühma. Kokku töötas nüüd lasteaias 6 rühma. Lapsi toodi lasteaeda ka Luunjast, Mäksalt ja Võõpstest. Pärast Melliste lasteaed-algkooli avamist 1991 aastal jäid Võnnu lasteaias tööle 3 rühma.

Alates 1991. aasta sügisest haldab lasteaeda Võnnu Vallavalitsus. Lasteaia töötajate algatusel korraldati 2003. a nimekonkurss lasteaiale sobiva nime leidmiseks. Alates 25. oktoobrist 2003 kannab Võnnu Lasteaed nime Värvuke. Seoses lasteaia nimega said ka rühmad endale kaunid nimed: ORAVAKESED, LEPATRIINUD JA MESIMUMMID.

 
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner
Bänner